FREELANCER SOFT cung cấp giải pháp ĐƠN GIẢN & HIỆU QUẢ

 



Giá trị

   - Đơn giản, dễ sử dụng nhất.
   - Tiết kiệm chi phí nhất.
   - Đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
   - Đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
   - Bảo hành Miễn phí & Vĩnh viễn.

Dịch vụ

   -  Tư vấn Giải pháp Công nghệ Thông tin.
   -  Xây dựng Phần mềm theo yêu cầu.
   -  Đào tạo Kỹ năng công nghệ thông tin.