PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHIẾU THU - PHIẾU CHI


Tải xuống: setupPHIEU_THU_CHI.rar hoặc Link dự phòng

Hướng dẫn cài đặt: HuongDanCaiDat.pdf
    
     Bạn muốn Kiểm soát mọi hoạt động thu, chi của doanh nghiệp?
     Bạn muốn Lưu trữ đầy đủ & chính xác mọi thông tin về phiếu thu, phiếu chi?
     Bạn muốn Tìm kiếm & thống kê một cách nhanh chóng và tiện lợi theo nhiều mốc thời gian?
     Bạn muốn Thống kê chi tiết doanh thu của doanh nghiệp dựa trên phiếu thu, phiếu chi?

    Chúng tôi đã xây dựng hoàn chỉnh Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi chạy trên máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows XP trở lên để giúp bạn thực hiện điều đó.

 

Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi của chúng tôi có thể giúp bạn làm những việc sau:

-   Thiết lập:

      Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi cho phép bạn tự lập các danh mục chung như Loại Tiền, Quỹ/ Tài khoản, Loại Khoản Thu, Loại Khoản Chi, ....

      Bạn cũng có thể tự thiết lập mẫu in cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn.


- Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi:

      Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi hỗ trợ nhập và in Phiếu Thu, Phiếu Chi theo mẫu của Bộ Tài chính.

       - Báo cáo thống kê:

Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi cung cấp đầy đủ các loại báo cáo thống kê theo Ngày, theo Tuần, theo Tháng, theo Năm hoặc Tất cả.

Lợi ích của việc dùng Phần mềm Quản lý Thu Chi của chúng tôi:

       Lưu trữ chính xác tất cả các khoản thu, khoản chi ở bất kì thời điểm nào.

       Liệt kê chi tiết số tiền đã thu, đã chi theo từng hạng mục qua từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm để xem xét cân đối thu chi cho hợp lý.

       Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi có thể áp dụng vào bất kì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào có phát sinh hoạt động thu chi. Chủ doanh nghiệp hoặc kế toán có thể sử dụng Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi để quản lý chi phí của doanh nghiệp một cách đơn giản và hiệu quả chứ không phức tạp như các phần mềm kế toán. Thủ quỹ có thể dùng Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi để ghi chép tình hình nộp quỹ, tình hình sử dụng quỹ vào các khoản chi của tập thể, …

      Phần mềm Quản lý Phiếu Thu - Phiếu Chi có giao diện đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng. Vì vậy, mọi khách hàng, kể cả những người không có nhiều kiến thức về kế toán hay công nghệ thông tin vẫn có thể tiếp cận và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và thành thạo.

      Xin chân thành cảm ơn!


Thông tin liên hệ:

      Mr Tùng – Freelance Programmer

      Điện thoại: 0941.66.99.44

      Email: codedaoservice@gmail.com

      Website: http://codedao.com.vn

Phiên bản Client-Server: Liên hệ codedaoservice@gmail.com