PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG NỢ

 

Tải xuống: setupCONG_NO.rar hoặc Link dự phòng

  

Phần mềm Quản lý Công nợ giúp bạn quản lý một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Phần mềm Quản lý Công nợ chạy trên máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows XP trở lên.

Phần mềm Quản lý Công nợ có giao diện đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng. Vì vậy, mọi khách hàng, kể cả những người không có nhiều kiến thức về kế toán hay công nghệ thông tin vẫn có thể tiếp cận và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và thành thạo.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Thông tin liên hệ:

      Mr Tùng – Freelance Programmer

      Điện thoại: 0941.66.99.44

      Email: codedaoservice@gmail.com

      Website: http://codedao.com.vn