Ưu điểm của Phần mềm Quản lý Thu Chi

       Lưu trữ chính xác tất cả các khoản thu, khoản chi ở bất kì thời điểm nào.

       Liệt kê chi tiết số tiền đã thu, đã chi theo từng hạng mục qua từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm để xem xét cân đối thu chi cho hợp lý.

       Luôn biết chính xác số tiền hiện có trong từng tài khoản như ví, ATM, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, ... để có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

      Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ, mỗi tài khoản có thể dùng một loại tiền tệ khác nhau. Khi có giao dịch, hệ thống sẽ tự động quy đổi theo tỉ giá được người dùng thiết lập.

      Sổ Nợ sẽ cho bạn biết chính xác bạn đang vay của ai cũng như ai đang vay của bạn bao nhiêu tiền để bạn không bị quên trả nợ hay thu nợ.

      Báo cáo, thống kê các khoản thu, khoản chi theo nhiều tiêu chí như khoản mục, thời gian, tình hình tài chính, tình hình vay nợ, người/ đối tượng được chi tiền, ... để có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn.

      Phần mềm Quản lý Thu Chi không chỉ dùng cho cá nhân mà còn có thể áp dụng vào bất kì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào có phát sinh hoạt động thu chi. Chủ doanh nghiệp hoặc kế toán có thể sử dụng Phần mềm Quản lý Thu Chi để quản lý chi phí của doanh nghiệp một cách đơn giản và hiệu quả chứ không phức tạp như các phần mềm kế toán. Thủ quỹ có thể dùng Phần mềm Quản lý Thu Chi để ghi chép tình hình nộp quỹ, tình hình sử dụng quỹ vào các khoản chi của tập thể, …