Cài đặt cơ sở dữ liệu trên máy chủ (Firebird – Miễn phí & gọn nhẹ)

Bước 1: Tải file Firebird tại http://codedao.com.vn/uploads/products/phieuthuchipro/Firebird-2.5.3.26780_0_Win32.exe

Bước 2: Cài đặt Firebird

-         Kích đúp chuột vào file vừa tải về (Firebird-2.5.3.26780_0_Win32.exe)


-         Nhấn nút OK


-         Nhấn nút Next >


-         Chọn I accept the agreement, nhấn nút Next >

-         Nhấn nút Next >


-         Nhấn nút Next >

-         Nhấn nút Next >

 -         Nhấn nút Next >


 

-         Nhấn nút Next >

-         Nhấn nút Install

 -         Nhấn nút Next >

- Nhấn nút Finish để hoàn thành cài đặt Firebird.